El passat 30 de setembre va finalitzar el servei de neteja del litoral de les illes Balears
novembre 2, 2017
Abaqua adjudica les obres d’ampliació i millora de la depuradora de Camp de Mar a l’UTE FACSA-COEXA per 2,6 milions
novembre 7, 2017

L’ABAQUA APROVA L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DURANT ELS SIS ANYS VINENTS PER 72,3 M €

 

\ El gran èxit de convocatòria permetrà un servei més eficient i una garantia d’inversió per a la reposició necessària d’equipaments futurs

\ El foment de l’estalvi energètic per compensació econòmica i les millores socials dels empleats són les grans novetats

 

 

El Govern de les Illes Balears, per mitjà de l’Agència Balear de la Qualitat de l’Aigua (Abaqua), gestiona les instal·lacions de sanejament i depuració municipals de diversos ajuntaments. En total gestionen 79 depuradores, 187 estacions de bombament d’aigües residuals, 420 km de col·lectors i 110 km d’emissaris marítims i terrestres, que permete el tractament d’uns 46 hm3 d’aigües residuals.

 

El Consell d’Administració de l’Abaqua va aprovar ahir, dimecres 27, l’adjudicació del servei de manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions durant sis anys, prorrogable durant tres anys més, per 72,3 milions d’euros.

 

L’import de licitació fou de 83,8 M €. Hi van concórrer dinou empreses o grups empresarials, que presentaren cent tres ofertes per a onze lots. No hi ha hagut cap baixa temerària, ja que els plecs només donen un 25 % de la puntuació a l’oferta econòmica, i prevalen les millores en reposició, l’eficiència energètica i els criteris socials.

 

L’import total d’adjudicació és de 72,3 milions d’euros, quantia que representa un estalvi del 14 % sobre l’import licitat. Amb aquesta adjudicació es preveu una reposició d’equipaments de fins a 19 milions d’euros, 5,1 milions d’euros més que els que preveia el plec de prescripcions del contracte. A part del correctiu, es preveu el manteniment preventiu i predictiu, que juntament amb la reposició permetrà unes instal·lacions més eficients, i, per tant, una millora en la qualitat dels efluents i del medi ambient en general. En aquest sentit, Joana Garau, directora general de Recursos Hídrics, ha afirmat que “aquesta inversió en manteniment i en reposició d’equipaments representarà una millora ambiental considerable, ja que més de la meitat de les agües residuals que es generen a les Illes Balears són gestionades per l’Abaqua”.

 

Tenint en compte aquest estalvi addicional de 5,1 milions d’euros, la baixa mitjana global respecte a l’import de licitació és del 19,9 % .

 

L’estalvi energètic planificat serà del 6,57 %, xifra que representa un estalvi d’1,1 milions d’euros durant els sis anys vinents i fins a 4,4 milions d’euros a llarg termini. A més, tots els adjudicataris s’han compromès a augmentar la massa salarial com a mínim un 7,5 % per damunt del que estableix el conveni col·lectiu sectorial.

 

Es preveu que tant el gestor com ABAQUA duguin a terme el control de processos i, en cas de considerar-ho necessari, es faci una auditoria externa de funcionament el resultat de la qual sigui vinculant per al gestor, i també que el gestor dugui a terme els plans de vigilància previstos a les autoritzacions d’abocaments de terra a mar. D’aquesta manera s’assegura el control del funcionament de les depuradores i es maximitza l’eficiència del procés.

 

En la roda de premsa, el conseller Vidal ha volgut denunciar la mala praxis de gestors anteriors, als quals, des del seu punt de vista, “els interessava inaugurar instal·lacions de depuració i dessalatge, però se’n desentenien del manteniment”. A més, Vidal ha explicat que “amb aquest contracte, donam un gir total al manteniment i a la gestió de les depuradores, incoporant criteris d’eficiència energètica i socials i les inversions necessàries per al manteniment”.

 

D’altra banda, el gerent de l’Abaqua, Antoni Garcias, s’ha mostrat satisfet per la gran concurrència a la convocatòria i ha agraït la feina feta pels tècnics de l’empresa, per la complexitat del procés del canvi. Segons Garcias, “amb aquest nou contracte comença una nova manera de gestionar el sistema de depuració actual”.

 

El contracte preveu un règim sancionador per incompliment molt detallat. Per exemple, l’incompliment dels paràmetres de depuració d’acord amb la legislació vigent pot implicar la deducció del 2,5 % de la facturació anual o del 4 % de la facturació mensual.

 

El contracte de gestió anterior preveia exclusivament el funcionament de les instal·lacions i les despeses de personal, i es va adjudicar per un import de 7,75 milions d’euros anuals. Aquest contracte es va redactar amb l’objectiu de minimitzar les despeses, per la qual cosa només preveia el manteniment correctiu (el que es fa només en cas d’avaria) i s’havia de completar amb contractes menors per al subministrament d’equipaments de baixa quantia i de consumibles a demanda i per urgència, que no donaven lloc a la concurrència d’ofertes. Aquesta manera de gestionar les instal·lacions té com a conseqüències la descapitalització i obsolescència de les instal·lacions, i també un baix rendiment per múltiples avaries.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *