Mitjans

Embarcacions de Neteja

Des de l’inici del servei i fins a 2010, s’ha treballat amb dos tipus d’embarcacions. Per a la neteja de platja i neteja del litoral. Les embarcacions de litoral, nomenades Pelicà, eren d’una eslora major (10 m) i portaven un patró i un mariner. La seva major grandària els permetia treballar més lluny de la costa i podien obrir la proa per recollir els residus. Les embarcacions de platja, nomenades Virot, tenen una eslora de 5 a 6 m, molt poc calat i un sistema de recollida amb cistelles. Una cistella a cada costat, fixades a braços hidràulics per al seu maneig. Les seves característiques els permeten treballar molt prop de la riba. Aquestes embarcacions les maneja solament el patró. En les fotos es poden apreciar diferents tipus de cada classe. Actualment el servei de neteja es realitza amb embarcacions per a la neteja de platges i el seu treball principal és la recollida de sòlits flotants, en zona de banyistes. Les embarcacions de neteja, tenen la seva ruta diària prefixada amb anterioritat i solament pot variar per raons de mal temps o per haver d’atendre una incidència a una altra zona, sempre seguint les indicacions del centre de control.

Sistema de gestió

Durant tota l’activitat diària, les embarcacions de neteja estan monitoritzades durant la seva jornada de treball. Des de “Coordinació de Neteja del Litoral (CNL)”, i a través d’un sistema informàtic de gestió i control, podem fer el seguiment de les rutes de totes les embarcacions, repartides en el litoral balear. Podem parlar directament amb els patrons, enviar o rebre missatges o veure la seva posició en la seva ruta, a temps real. El sistema original de gestió GEMMA, va ser creat, per a aquest servei pels Drs. Estrany i Mascaró, del departament de matemàtiques i informàtica, de la UIB. Actualment utilitzem un sistema de seguiment i control online, amb unes característiques molt similars.