Centre de coordinació

“Coordinació de Neteja del Litoral (C.N.L.)”, controla i gestiona des del 2004 el servei d’embarcacions de neteja. En plena temporada, es coordinen i controlen actualment, 33 vaixells de neteja i al voltant de 40 persones. La tasca principal és organitzar el servei de neteja en el mar, controlar que les embarcacions realitzen correctament les rutes i els patrons, la seva tasca diària; fer el seguiment i recompte diari de les matèries recollides, així com també analitzar i comprovar les dades de les recollides de residus. Gairebé diàriament, en aquesta mateixa Web, s’actualitzen les dades de recollides del dia.

La comunicació amb els coordinadors de les empreses concessionàries, a les quals pertanyen els patrons, és contínua i fluida i forma part també de la rutina del Centre. Una altra tasca important que es porta a terme, encara que no és un servei pensat per atendre emergències, és la gestió i assistència d’episodis d’aquest tipus, que poden sorgir durant una jornada. Encara que no és diàriament, les comunicacions des del 112, Salvament Marítim, altres institucions i particulars, és molt assídua. Cal destacar l’ajuda a persones i embarcacions, la retirada d’animals morts o ferits, els abocaments de combustible, les meduses, els troncs, les grans concentracions de residus plàstics, els incendis d’embarcacions, etc.

Quan la temporada de neteja finalitza, es prepara el resum de recollides de l’últim mes i el general de tota la temporada, on es recopila la recollida per ajuntaments, les incidències, les emergències assistides, els avisos en els quals s’ha actuat, etc. També es redacta i edita la memòria de tot l’any i els documents per a la pàgina web del Centre.