Organigrama

Organigrama

L'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental és una entitat de dret públic, adscrita a la Conselleria de Medi Ambient a través de la Direcció General de Recursos Hídridcs. El seu funcionament intern s'ajusta a la següent estructura: