Licitació electrònica


Licitació Electrònica

Des del 09/03/2018 la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic determina l’obligatorietat de la licitació electrònica.

Aquest fet implica que totes les contractacions de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es tramitaran mitjançant la Plataforma de Contractació de l’Estat.

Ateses les dificultats que, en un principi aquest fet pugui comportar als licitadors, en aquest apartat, efectuem les següents recomanacions:

  1. Registrar-vos a la Plataforma de Contractació de l’Estat per a empreses. Aquest fet facilitarà les comunicacions i el seguiment de totes les licitacions a les quals volgueu accedir.
  2. Us recomanem que, si encara no disposeu de signatura electrònica (DNI-e o similars), realitzeu les gestions necessàries per activar-la ja que els tràmits a la Plataforma així ho requereixen.
  3. Requisits tècnics. Cal que reviseu si els vostres mitjans tècnics permeten l’ús de la citada plataforma de manera correcta: versió JAVA, configuració de la seguretat, etc., conforme als manuals i guies que es publiquen a la plataforma per a les empreses i que també us adjuntem a continuació.
  4. També, atès el contingut de l’article 159 de la citada Llei referent al procediment simplificat, us recomanem que ur registreu al ROLECE, als efectes que podeu concórrer a les licitacions que es tramitin per aquest tipus de procediment.
  5. Finalment, us recomanem no esperar al darrer moment per a presentar ofertes a traves de la Plataforma, i en cas de tenir problemes relacionats amb la Plataforma de Contractació, us podeu posar en contacte amb el suport tècnic a través del correu electrònic: licitacionE@minhap.es

Podeu accedir a les guies que la Plataforma proporciona als licitadors en el següent enllaç: guies pels licitadors. A més, us proporcionem una explicació detallada, pas per pas, per presentar ofertes a través d’aquesta nova eina.