Sa Costera

CAPTACIÓN SA COSTERA: CAPTACIÓ DELS EXCEDENTS DE LA FONT ES VERGER

La instal·lació s’inicia en la Font d’es Verger, situada en el termini municipal d’Escorca a la cota 35 m. En aquest enclavament, per al correcte funcionament de la instal·lació, es disposa d’una càmera de carga que regula els excedents d’aigua de què es disposen per alimentar la instal·lació que s’anirà descrivint. Sóller és d’acer al carboni i està revestida exteriorment de formigó, té una longitud total de 10.220 m, dels quals 9.670 m són submarins.

CONDUCCIÓ SUBMARINA DES DE LA CAPTACIÓ AL PORT DE SÓLLER

Des de la càmera de carrega, passant per l’ arqueta d’ entrada ubicada uns metros mes baix, s’inicia el traçat de la conducció des de la captació fins al Port de Sóller. La conducció que transporta l’aigua captada a la font d’es Verger fins al dipòsit de distribució situat al Port de Sóller és d’acer al carboni i està revestida exteriorment de formigó, té una longitud total de 10.220 m, dels quals 9.670 m són submarins. Per evitar que la conducció es buidi i li entri aire, existeix en l’arqueta d’entrada una vàlvula reguladora pilotada pels nivells del dipòsit de captació, tot això alimentat elèctricament per una mini-turbina i sistema d’acumulació d’energia mitjançant bateries, així com una estació de comunicació i tele-gestió remota. L’esmentada conducció disposa d’un sistema de neteja i inspecció. Aquesta unitat d’enviament i rescat es troba situada en una arqueta situada en el recinte del dipòsit del Port de Sóller.

ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE

L’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable), situada al recinte que ocupen les nostres instal·lacions al Port de Sóller tracta els cabals provinents de la captació de Sa Costera, abans descrita i de la captació de s’Olla. La captació de s’Olla recull els excedents de les fonts de s’Olla i LLadonera. Aquests excedents només es consideren disponibles quan discorre pel Torrent de Sóller un cabal tal que havent garantit prèviament l’ús d’aquest cabal per a reg, es disposi encara de cabal suficient per a ser captat. Per garantir aquest condicionant es va disposar en el curs del torrent en concret, al seu pas pels voltants de l’Estació del Tren de Sóller, d’una captació calculada i definida per assegurar amb absoluta prioritat els cabals de reg i només en el cas de volums excedents, la captació d’aquests i la seva conducció fins a l’ETAP per al seu tractament. El transport d’aquest es realitza a través d’una conducció d’acer al carboni i 3.110 m de longitud.