Instal·lacions hidràuliques

MALLORCA

ABAQUA subministra aproximadament 13 milions de metres cúbics d’aigua distribuïts de la següent manera

m3 subministrats
MUNICIPI 2010 2011 2012
CALVIA 8.722.047 8.373.065 8.339.839
MARRATXI 1.820.837 950.031 760.970
PAGUERA 989.112 869.870 1.102.664
ANDRATX 1.452.319 1.569.620 1.808.712
POLLENSA 75.082 157.170 148.526
MURO 381.667 397.979 396.715
MARIA DE LA SALUT 86.004 62.576 74.926
FUENTE SON SAN JUAN 20.934 75.280 392.387
SANTA MARIA 82.452 82.176 172.394
SOLLER 45.233 54.279 3.227
FORNALUTX 0 0 3.907
TOTAL 13.675.687 12.592.046 13.204.267

Les característiques d’aquestes instal·lacions son: El sistema d’instal·lació d’aigua potable en alta de l’illa de Mallorca gestionat per ABAQUA inclou les instal·lacions de Sa Costera, de l’aqüífer de S’Estremera, de les Arteries de Ponent i Marratxí, Son Pacs, Sa Marineta i les dessaladores de Badia de Palma, Andratx i Alcúdia i les seves instal·lacions annexes.

DIPÒSIT I ESTACIÓ DE BOMBAMENT DEL PORT DE SÓLLER.
Capacitat Dipòsit: 21.000 m3 (2 tassons)

Estació de Bombament (8+R): 855 m3/h cadascuna

ARQUETA DE TRENCAMENT D’ALFÀBIA
A Alfàbia, es troba en el punt mes elevat del sistema de bombament situat a la cota 253 m, a partir del qual tant es pot alimentar per gravetat en sentit a Palma quant es bombeja des de Sóller o per gravetat cap Sóller quant es bombeja des de S’Estremera, es por això que existeix una arqueta de 1.000 m3 de capacitat, dividida en dos mòduls i amb joc de vàlvules motoritzades que permeten revertir el sentit d’ompliment i sortida en funció del model d’operació requerida. En esta arqueta es trenca carga de bombament antes descrit a Sóller, deixant que l’aigua flueixi per gravetat fins al sud de l’illa per una conducció principal de 14.420 m de longitud fins el seu destí al dipòsit de regulació de Son Pacs, en el termini municipal de Palma.
En la mateixa parcel.la on es troba l’arqueta, es troba una instal·lació de tractament de clor que exclusivament tracta l’agua provinent d’una petita captació existent e els jardins d’Alfàbia, provenint de la font del mateix nom.

AQÜÍFER DE S’ESTREMERA
Bombament direcció Palma (4): 810 m3/h cadascuna
Bombament direcció Sóller (2): 200 m3/h cadascuna
Pous d’infiltració (4)

DIPÒSIT I ESTACIÓ DE BOMBAMENT SON PACS (PALMA)
Capacitat : 21.000 m3 (1 tassó)
Bombament direcció Palma (3): 855 m3/h cadascuna
Bombament direcció Calvià-Andratx (3): 855 m3/h cadascuna
DIPÒSIT DE SES VINYES (CALVIÀ)
Capacitat : 21.000 m3 (2 tassons)

BOMBAMENT DE PEGUERA
Bombament direcció Andratx (2+R): 298 m3/h y 104 mca. cadascuna
DIPÒSIT/BOMBAMENT DE SON SITGES
Capacitat: 1.080 m3 (1 tassó )
Bombament direcció Consell-Palma (2+2R): 700 m3/h cadascuna
Bombament direcció Santa María del Camí/María de la Salut (2): 170 m3/h

AQÜÍFER DE SA MARINETA DE LLUBÍ/MURO
El sistema d’abastiment d’aigua potable de Sa Marineta de Llubí/Muro, obra d’emergència iniciada el 1993 pot extreure i subministrar un màxim de 28.800 m3/dia d’aigua respectant les parades de l’estiu segons els nivell d’aqüífer, compren 2 captacions grans de 400 m3/h , 3 captacions petites de 180 m3/h i un dipòsit de capçalera de 1.080 m3.

BOMBAMENT DE MURO
Bombament direcció Llubí(1+R): 630 m3/h cadascuna
Bombament direcció Muro (1+R): 216 m3/h cadascuna

DIPÒSIT DE SON SAN JUAN (MURO)
Capacitat : 4.250 m3 (1 tassó)

DIPÒSIT DE MURO
Capacitat : 2.000 m3 (1 tassó )

DIPÒSIT DE BUNYOLA
capacitat : 2.000 m3 (2 tassons)

DIPÒSIT DE SANTA MARIA
capacitat : 2.000 m3 (2 vasos)

 

ESQUEMA DE LES INSTAL.LACIONS HIDRÀULIQUES DE MALLORCA:

ESQUEMA INSTAL.HIDRAULICA MALLORCA (1)

EIVISSA i FORMENTERA

A Eivissa, ABAQUA gestiona, mitjançant un contracte de concessió a 15 anys amb l’UTE CODEISA, la IDAM de la ciutat d’Eivissa, la IDAM de Sant Antoni de Portmany, la interconnexió entre ambdues i totes aquelles infraestructura associades. A Formentera, ABAQUA gestiona la IDAM de Formentera i les instal·lacions i conduccions d’abastiment d’aigua potable des de la IDAM de Formentera fins Es Caló i el Pilar de La Mola. En total ABAQUA subministra un total de 6.397.204 m3.

m3 subministrats
MUNICIPI 2010 2011 2012
Eivissa 3.486.296 3.586.932 3.599.947
Sant Antoni 1.052.946 1.184.975 1.323.902
San José 1.299.879 1.406.539 1.473.355
TOTAL 5.839.121 6.178.446 6.397.204

 

 

 

 

A continuació es fa una breu descripció de les instal·lacions que formen part del sistema d’abastiment en alta a les zones d’Es Calo i el Pilar de la Mola:

DIPÒSIT ES CALÓ
Capacitat : 500 m3

A aquest dipòsit arriba aigua procedent de l’estació impulsora de la IDAM, i des d’aquí s’abasteix a la zona d’es Caló i es rebombeja l’aigua fins el dipòsit de La Mola. Disposa de cabalímetre d’entrada, tanc antiariet, sistema de cloració i recirculació.

DIPÒSIT LA MOLA
Capacitat : 500 m3

A aquest dipòsit li arriba l’aigua procedent del dipòsit de es Caló mediant el corresponent rebombeo, i des de aquí s’abasteix la zona del Pilar de La Mola. El dipòsit disposa de cabalímetre d’entrada, tanc antiariet, sistema de cloració i recirculació.

CONDUCCIÓ IDAM FORMENTERA A DIPÒSIT DES CALÓ
7220 m de longitud

Es la que permet transportar l’aigua des de l’estació impulsora, situada a la sortida de la IDAM fins al dipòsit d’Es Caló.

CONDUCCIÓ DE DIPÒSIT ES CALÓ AL NUCLI D’ES CALÓ
630 m de longitud

Mitjançant aquesta conducció es proveeix la zona d’Es Calo amb aigua procedent del dipòsit del mateix nom. El punt de lliurament disposa de cabalímetre mecànic.

CONDUCCIÓ DE DIPÒSIT ES CALÓ A DIPÒSIT LA MOLA
1040 m de longitud

És la que permet transportar l’aigua des de el dipòsit d’ Es Caló al dipòsit de La Mola.

CONDUCCIÓ DE DEPÓSIT LA MOLA A NÚCLI D’EL PILAR
2100 m de longitud

Mitjançant aquesta conducció s’abasteix la zona de La Mola amb aigua procedent del dipòsit del mateix nom. El punt d’entrega disposa de cabalímetre mecànic.

BOMBAMENT CA MARÍ A DIPÒSIT DE ES CALÓ
Dos grups formats per dues bombes cadascun.

Aquestes bombes tenen per objecte impulsar l’aigua procedent de la IDAM de Formentera fins el dipòsit d’es Caló. Funcionen de forma alternativa i en funció de les necessitats de demanda.

BOMBAMENT ES CALÓ A DIPÒSIT DE LA MOLA
Dues bombes verticals, de funcionament alternatiu, que impulsen l’aigua des de el dipòsit d’Es Caló fins el dipòsit de la Mola.