Dessaladores

A Mallorca ABAQUA gestiona les dessalinitzadores de Badia de Palma, Alcúdia i Andratx. Les característiques d’aquestes dessalinitzadores són:
IDAM BAHÍA DE PALMA. MALLORCA
UBICACIÓ Carretera de Manacor, km 3,3. MALLORCA
CAPACITAT NOMINAL 64.800 m3/dia. (9 línies de 7.200 m3)
POBLACIÓ EQUIV. 340.000 habitants equivalents
PROCÉS UTILITZAT Osmosi Inversa
EXPLOTADORA DEGREMONT
MUNICIPIS ABASTITS PALMA, CALVIÀ (Zona Calvià 2000 i zona Peguera Gesba), ANDRATX, MARRATXI
POSADA EN SERVEI Juliol de 1999
IDAM ALCUDIA. MALLORCA
CARACTERÍSTIQUES I DADES MES SIGNIFICATIUS
UBICACIÓ Alcúdia, en terrenys de l’antic Centre de Transformació de Gesa. MALLORCA
CAPACITAT NOMINAL 14.000 m3/dia (2 línies de 7.000 m3)
POBLACIÓ EQUIV.. 70.000 habitants equivalents
PROCÉS UTILITZAT Osmosi Inversa
EXPLOTADORA SACYR/SADYT
MUNICIPIS ABASTITS ALCUDIA, POLLENÇA, MURO. Forma part del sistema integrat en “alta” de l’ Illa de Mallorca
POSADA EN SERVEI 19 de maig de 2010
IDAM ANDRATX
CARACTERÍSTIQUES I DADES MES SIGNIFICATIUS
UBICACIÓ Camp de Mar. Andratx. MALLORCA
CAPACITAT NOMINAL 14.000 m3/dia. (2 línies de 7.000 m3)
POBLACIÓ EQUIV. 12.500 habitants equivalents
PROCÉS UTILITZAT Osmosi Inversa
EXPLOTADORA UTE COPISA/DEGREMONT
MUNICIPIS ABASTITS ANDRATX, i obres complementaries, Calvià i Peguera
POSADA EN SERVEI 23 d’abril de 2010
  A Eivissa, ABAQUA gestiona la IDAM de la ciutat d’Eivissa, la IDAM de Sant Antoni de Portmany, la interconnexió de les dues i totes aquelles infraestructures associades. Les característiques de les dessaladores son:
IDAM EIVISSA CAPITAL
UBICACIÓ Rotonda Santa Eulalia s/n. Eivissa
CAPACITAT NOMINAL 13.000 m3/dia. (2 línies de 6.500 m3)
POBLACIÓ EQUIV. 65.000 habitants equivalents
PROCÉS UTILITZAT Osmosi Inversa
EXPLOTADORA CONCESIONARIA DE DESALACIÓN IBIZA, S.A.
MUNICIPIS ABASTITS Eivissa, directament fins el DIPÒSIT Municipal. A través de la interconnexió, els municipis de: Sant Antoni, Sant Josep (zona Nord ), Sant Josep (zona de Platja d’en Bossa).  
POSADA EN SERVEI Juliol 1994
IDAM SAN ANTONY DE PORTMANY. EIVISSA
UBICACIÓ Cala Gració. Eivissa
CAPACITAT NOMINAL 17.500 m3/dia. (3 línies de 5.833 m3)
POBLACIÓ EQUIV. 87.500 habitants equivalents
PROCÉS UTILIZADO Osmosi Inversa
EXPLOTADORA CONCESIONARIA DE DESALACIÓN IBIZA, S.A.
MUNICIPIS ABASTITS Sant Antoni-Sant Josep (zona Cala Tirada),Eivissa i Santa Eulalia a través de la interconnexió
POSADA EN SERVEI Agost 1996
En Formentera, ABAQUA gestiona la IDAM de Formentera y las instal•lacions i conduccions d’abastiment d’aigua potable des de la IDAM de Formentera fins Es Caló i el Pilar de La Mola. Les característiques de la desaladora de Formentera son:
IDAM FORMENTERA. FORMENTERA
UBICACIÓ Crta. de Ca Marí. Formentera
CAPACITAT NOMINAL 4.000 m3/dia. (2 línies de 1.000 m3 + 1 línia de 2.000 m3)
PROCÉS UTILITZAT Osmosi Inversa
EXPLOTADORA CADAGUA, S.A.
MUNICIPIS ABASTITS Formentera
POSADA EN SERVEI Agost 1995

Dessaladores

Dessaladores

right

no-repeat;center top;;

A Mallorca ABAQUA gestiona les dessalinitzadores de Badia de Palma, Alcúdia i Andratx. Les característiques d’aquestes dessalinitzadores són:

IDAM BAHÍA DE PALMA. MALLORCA

UBICACIÓ Carretera de Manacor, km 3,3. MALLORCA
CAPACITAT NOMINAL 64.800 m3/dia. (9 línies de 7.200 m3)
POBLACIÓ EQUIV. 340.000 habitants equivalents
PROCÉS UTILITZAT Osmosi Inversa
EXPLOTADORA DEGREMONT
MUNICIPIS ABASTITS PALMA, CALVIÀ (Zona Calvià 2000 i zona Peguera Gesba), ANDRATX, MARRATXI
POSADA EN SERVEI Juliol de 1999

IDAM ALCUDIA. MALLORCA

CARACTERÍSTIQUES I DADES MES SIGNIFICATIUS

UBICACIÓ Alcúdia, en terrenys de l’antic Centre de Transformació de Gesa. MALLORCA
CAPACITAT NOMINAL 14.000 m3/dia (2 línies de 7.000 m3)
POBLACIÓ EQUIV.. 70.000 habitants equivalents
PROCÉS UTILITZAT Osmosi Inversa
EXPLOTADORA SACYR/SADYT
MUNICIPIS ABASTITS ALCUDIA, POLLENÇA, MURO. Forma part del sistema integrat en “alta” de l’ Illa de Mallorca
POSADA EN SERVEI 19 de maig de 2010

IDAM ANDRATX

CARACTERÍSTIQUES I DADES MES SIGNIFICATIUS

UBICACIÓ Camp de Mar. Andratx. MALLORCA
CAPACITAT NOMINAL 14.000 m3/dia. (2 línies de 7.000 m3)
POBLACIÓ EQUIV. 12.500 habitants equivalents
PROCÉS UTILITZAT Osmosi Inversa
EXPLOTADORA UTE COPISA/DEGREMONT
MUNICIPIS ABASTITS ANDRATX, i obres complementaries, Calvià i Peguera
POSADA EN SERVEI 23 d’abril de 2010

A Eivissa, ABAQUA gestiona la IDAM de la ciutat d’Eivissa, la IDAM de Sant Antoni de Portmany, la interconnexió de les dues i totes aquelles infraestructures associades. Les característiques de les dessaladores son:
IDAM EIVISSA CAPITAL

UBICACIÓ Rotonda Santa Eulalia s/n. Eivissa
CAPACITAT NOMINAL 13.000 m3/dia. (2 línies de 6.500 m3)
POBLACIÓ EQUIV. 65.000 habitants equivalents
PROCÉS UTILITZAT Osmosi Inversa
EXPLOTADORA CONCESIONARIA DE DESALACIÓN IBIZA, S.A.
MUNICIPIS ABASTITS Eivissa, directament fins el DIPÒSIT Municipal. A través de la interconnexió, els municipis de: Sant Antoni, Sant Josep (zona Nord ), Sant Josep (zona de Platja d’en Bossa).

 

POSADA EN SERVEI Juliol 1994

IDAM SAN ANTONY DE PORTMANY. EIVISSA

UBICACIÓ Cala Gració. Eivissa
CAPACITAT NOMINAL 17.500 m3/dia. (3 línies de 5.833 m3)
POBLACIÓ EQUIV. 87.500 habitants equivalents
PROCÉS UTILIZADO Osmosi Inversa
EXPLOTADORA CONCESIONARIA DE DESALACIÓN IBIZA, S.A.
MUNICIPIS ABASTITS Sant Antoni-Sant Josep (zona Cala Tirada),Eivissa i Santa Eulalia a través de la interconnexió
POSADA EN SERVEI Agost 1996

En Formentera, ABAQUA gestiona la IDAM de Formentera y las instal•lacions i conduccions d’abastiment d’aigua potable des de la IDAM de Formentera fins Es Caló i el Pilar de La Mola. Les característiques de la desaladora de Formentera son:
IDAM FORMENTERA. FORMENTERA

UBICACIÓ Crta. de Ca Marí. Formentera
CAPACITAT NOMINAL 4.000 m3/dia. (2 línies de 1.000 m3 + 1 línia de 2.000 m3)
PROCÉS UTILITZAT Osmosi Inversa
EXPLOTADORA CADAGUA, S.A.
MUNICIPIS ABASTITS Formentera
POSADA EN SERVEI Agost 1995

no-repeat;center top;;